ŠKOLA FRÝDEK pod vedením Petra Kozára Frýdek

ŠKOLA KLADNO pod vedením Kamila Komma Kladno

ŠKOLA BRNO pod vedením Petra Kozára  Brno

ŠKOLA FRÝDLANT pod vedením Martina Cholevíka Frýdlant n.O.

ŠKOLA OSTRAVA pod vedením Petra Kozára  Ostrava

ŠKOLA OLOMOUC pod vedením Jaroslava Fraise  Olomouc

ŠKOLA PRAHA pod vedením Marka Šmejkala Praha

ŠKOLA PLZEŇ pod vedením Jakuba Poláčka  Plzeň

ŠKOLA SLANÝ pod vedením Romana Vaňka   Slaný

ŠKOLA FRÝDEK2 pod vedením Martina Cholevíka Frýdek2

ŠKOLA OSTRAVA 2 pod vedením Jindřicha Maška  Ostrava2

ŠKOLA FRÝDEK3 pod vedením Michala Hostaši Frýdek3

poslat e-mail