Vítejte na českých
stránkách ELYWCIMAA

 

Momentálně je v Evropě otevřeno 21 Lok Yiu Win Chun škol. Jsou otevírány pouze těmi, kdo složí instruktorskou zkoušku, mají silnou motivaci a také naprostou důvěru svého Sifu. ELYWCIMAA podporuje lidi kteří chtějí zodpovědně šířit toto nádherné bojové umění. Otevření Wing Chun školy představuje závazek a musí být také považováno za solidní podnikání. ELYWCIMAA chce pomáhat a podporovat iniciativy svých instruktorů a pracuje v tomto směru na projektech pro jejich podporu.

Členy ELYWCIMAA jsou zatím 6 země: Česká republika, Německo, Itálie a Švýcarsko. V České republice jsou školy vedeny národními zástupci a jejich studenty.

Sifu Petr Kozár je zástupcem pro Moravu. Je jedním z národních ředitelů škol v České republice.

Sifu Kamil Komm je zástupcem pro Čechy. Je jedním z národních ředitelů škol v České republice.

“Každý člen ELYWCIMAA může využít znalosti a zkušenosti ostatních cvičenců v JEDNOTĚ na SPOLEČNÉ CESTĚ”
(Mistr Lok Yiu)

 

ZAČÁTKY


Zrození Wing Chun je opředeno mnoha bájnými legendami. Neexistují žádné skutečné historické důkazy, které by pravdivost kterékoli z nich dokazovaly, i tak jsou všechny fascinující. V každém případě si můžeme být jisti, že Wing Chun je bojové umění, které pochází z jižní Číny jako styl kung-fu a stejně jako jiná bojová umění vychází z plynulého mísení několika vlivů. Ty se po dlouhou dobu spojovaly díky těm, kteří zasvětili svůj život zdokonalování Wing Chun a jeho předávání dále. Existují však různé linie, které jsou spojeny s nejvýznamnějšími učiteli Wing Chun a osvojili si je také ti, kteří následovali konkrétního Mistra. Jsou jimi: Yip Man, Yiu Choi, Jiu Wan, Gulao (Koo Lo) Village, Pan Nam, Yuen Kay Shan, Nguyen Te-Cong, Cho family, Hung Fa Yi, Pao Fa Lien a Fut Sao.

Přečtěte si více…

ŠKOLY

SiFu Petr Kozár

Morava

DribbbleMail

SiFu Kamil Komm

  Čechy

Mail

VÝUKA

Lok Yiu Wing Chun znamená jednoduchost. Je považován za nejpřímější způsob, jak jednat. Proto je také nejtěžší věc pro ty, co začínají s jeho tréninkem, myslet jednoduše. Během boje mají lidské bytosti 2 potřeby: dostat se jednoduše do výhodné pozice a zhodnotit svůj fyzický prostor a okolí. Wing Chun tyto problémy řeší, protože dává bojovníkovi možnost jednat za použití nejefektivnějších pohybů při minimálním výdeji energie. Pamatujme na to, že Lok Yiu Wing Chun není bojové umění pro představení nebo gymnastické ukázky. Je to skutečný styl pouličního bojového kung-fu, jehož cílem je poradit si s jakýmkoli opravdovým případem fyzického napadení.
Přečtěte si více…

SEMINÁŘE