Tohle je nejvíce fascinující na Lok Yiu Wing Chun: to, co bylo popsáno výše, totiž vysvětluje, že může být použit kýmkoli, nehledě na věk nebo pohlaví.
Lok Yiu Wing Chun dává každému, kdo ho trénuje, možnost rozpoznat, rozvíjet a využít svůj fyzický, duševní a duchovní potenciál. Přirozeně, čím více a důsledněji člověk trénuje, tím více prohlubuje svoje znalosti a dovednosti. Dokonalost je něco, o co se snaží každý, ale nikdy toho nelze dosáhnout, a v tom je nejdůležitější lekce Lok Yiu Wing Chun. Nikdy vás nepřestane něco učit. Cílem Lok Yiu Wing Chun je využít lidské tělo naplno.

Systém Wing Chun, tak, jak ho předal Velmistr Yip Man, sestává ze 3 forem: SIU LIM TAU, CHAM KIU, BIU TZE. Tyto formy nevyžadují žádné zbraně. Dále pak jsou 3 další formy, které naopak fungují za použití různých nástrojů, jako dřevěný panák, dlouhá tyč a dva meče – motýlí meče. První 3 nejdůležitější formy jsou:

  1. SIU LIM TAU: “Malá myšlenka” je cvičena od začátku a po celý studentův život. Je to základ či semínko umění, na němž závisí úspěšnost následujících form a technik. Představuje základ celého systému a je bodem, ke kterému se stále vracíme.
  1. CHAM KIU: “Hledání mostu, kontaktu s protivníkem.” Zaměřuje se na koordinovaný pohyb těla a vstupní techniky pro “překlenutí propasti” mezi cvičícím a jeho oponentem tak, aby k němu pronikl a narušil jeho stabilitu a rovnováhu. Rozšiřuje to, co již bylo naučeno a nabízí větší rozsah pohybů a záměrů a učí také metody, jak získat zpět postoj a rovnováhu těla, když se cvičící dostane do ohrožené pozice, kde se už stabilita Siu Lim Tau ztrácí.
  1. BIU TZE: “Rychlé prsty, celé tělo.” Skládá se z technik extrémně krátkého a dlouhého dosahu, nízkých kopů a podmetů/rozmachů, a “nouzových technik” pro protiútok, kdy je stabilita a osa (střed) těla vážně ohrožena, například, je-li cvičící vážně zraněn. Spojuje všechny 3 doposud zvlášť naučené formy a učí, jak přeměnit nevýhodnou situaci na výhodnou.