Tohle je nejvíce fascinující na Lok Yiu Wing Chun: to, co bylo popsáno výše, totiž vysvětluje, že může být použit kýmkoli, nehledě na věk nebo pohlaví.
Lok Yiu Wing Chun dává každému, kdo ho trénuje, možnost rozpoznat, rozvíjet a využít svůj fyzický, duševní a duchovní potenciál. Přirozeně, čím více a důsledněji člověk trénuje, tím více prohlubuje svoje znalosti a dovednosti. Dokonalost je něco, o co se snaží každý, ale nikdy toho nelze dosáhnout, a v tom je nejdůležitější lekce Lok Yiu Wing Chunu: nikdy vás nepřestane něco učit. Cílem Lok Yiu Wing Chun je využít lidské tělo naplno.

Systém Wing Chunu, tak, jak ho předal VelmistrYip Man, sestává ze 3 forem: SIU LIM TAU, CHAM KIU, BIU TZE. Tyto formy nevyžadují žádné zbraně. Dále pak jsou 3 další formy, které naopak fungují za použití různých nástrojů, jako dřevěný panák, dlouhá tyč a dva meče – motýlí meče. První 3 nejdůležitější formy jsou:

  1. SIU LIM TAU: “Malá myšlenka” je cvičena od začátku a po celý studentův život. Je to základ či semínko umění, na němž závisí úspěšnost následujících form a technik. Představuje základ celého systému a je bodem, ke kterému se stále vracíme.
  1. CHAM KIU: “Hledání mostu, kontaktu s protivníkem.” Zaměřuje se na koordinovaný pohyb těla a vstupní techniky pro “překlenutí propasti” mezi cvičícím a jeho oponentem tak, aby k němu pronikl a narušil jeho stabilitu a rovnováhu. Rozšiřuje to, co již bylo naučeno a nabízí větší rozsah pohybů a záměrů a učí také metody, jak získat zpět postoj a rovnováhu těla, když se cvičící dostane do ohrožené pozice, kde se už stabilita Siu Lim Tau ztrácí.
  1. BIU TZE: “Rychlé prsty, celé tělo.” Skládá se z technik extrémně krátkého a dlouhého dosahu, nízkých kopů a podmetů/rozmachů, a “nouzových technik” pro protiútok, kdy je stabilita a osa (střed) těla vážně ohrožena, například, je-li cvičící vážně zraněn. Spojuje všechny 3 doposud zvlášť naučené formy a učí, jak přeměnit nevýhodnou situaci na výhodnou.