Jako součást ELYWCIMAA naše tradiční linie samozřejmě prochází životem a učením Velmistra Lok Yiu a Velmistra Yip Mana. Nicméně, nehledě na relativně nedůležitou historickou přesnost, pokud jde o to, co definuje Wing Chun, je důležitý přínos samotného stylu. Ten se nachází výhradně v opravdové praxi. Proto je také k pochopení a ocenění Lok Yiu Wing Chunu podstatné zkusit a zažít cvičení a tradici tohoto výjimečného bojového umění.
Členové ELYWCIMMA věří, že styl Wing Chun, předaný Velmistrem Yip Manem našemu velmistrovi Lok Yiu již nemůže být dále upravován. Jeho systém pohybů byl navržen tak dokonale, že jakákoli výchylka skutečně povede k selhání obraného systému jako takového. Modifikováním Lok Yiu Wing Chunu našimi vlastními myšlenkami nevznikne Wing Chun lepší, ale odlišný, nakažlivější a náchylnější na chyby. Všechny momenty, tréninky, principy, teorie a techniky jsou nezbytnými komponenty, které dělají Lok Yiu Wing Chun velmi efektivním. Kdokoli se chce naučit a ocenit tak krásný styl jakým je Wing Chun, se musí zbavit jakýchkoli předešlých znalostí bojových umění, aby se mohl vrhnout do hlubšího poznání.

Historicky byla bojová umění vyučována v rámci rodiny, obvykle v malých vesnicích, pokud nebyla zaměřena na vládní vojenský výcvik.V časech, kdy bylo přežití rodinných klanů velmi obtížné a znalosti nebyly k dispozici všem, byla tradice rodinného kung-fu neuvěřitelně cenným pokladem ke střežení a předávání dále. Díky této exkluzivitě mohla rodina garantovat nejen nástupnictví svého jména, ale také zvláštní uznání ve společnosti, kde žila a pracovala. To je také důvod, proč byly konkrétní znalost, styl a filozofie kung-fu v rámci klanu přísně chráněny a uchovávány otci a syny. Každý, kdo byl vybrán, aby převzal odpovědnost za nesení tak důležité tradice, musel být bez jakýchkoli pochybností důvěryhodný.
Když se kultura čínských kung-fu klanů otevřela směrem k lidem bez rodinné vazby, kteří toho byli hodni, studenti kung-fu byli vybráni odkudkoli a byli “adoptováni” rodinným klanem. Dodnes vlastně jména a role definující vztah mezi školními instruktory a žáky odrážejí a uchovávají stejný význam, a to následovně:
SIFU: mistr a učitel, identifikuje, kdo vyučuje bojová umění
TO DAI: student bojových umění
SI HING: mezi To Dai je nejstarší “bratr” student
SI DAI: mezi To Dai je nejmladší “bratr” student
SI JE: mezi To Dai je starší “sestra” student
SI MUI: mezi To Dai je mladší “sestra” student
SI BA: je učitelův starší “bratr”
SI GUNG: je mistr mistra

Terminologie Wing Chun je mnohem širší, ale pro dnešní zkušenosti v rámci ELYWCIMAA škol je toto dostatečně vysvětlující. Co však nesmí uniknout pozornosti je opravdový smysl za těmito pojmy. Rodina Lok Yiu neudržuje tuto tradici naživu pro pouhou formalitu. Od každého, kdo se do ELYWCIMAA školy zapíše, se očekává, že bude chápat, respektovat a chovat se vždy v souladu s rolemi ostatních, ve škole i mimo ni. Studentův Sifu jím vždy zůstane, i pokud se student rozhodne s Wing Chunem skončit. Vždy se budou snažit ctít vzájemný vztah tím, že budou žít v souladu s morálními a praktickými kodexy, které sdílejí.